Faciliteiten

De Maas 9 is voorzien van een aantal voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimtes.

 Hal en wachtruimte

 Vergaderruimte

 Kantine

 Toiletten
 Keuken

Daarnaast worden de volgende faciliteiten centraal geregeld:

 Schoonmaken gemeenschappelijke ruimtes

 Gas / water / licht

 Internet (glasvezel)

 Alarm

 Afvalinzameling (restafval / papier)